Nullutslipp ved anskaffelser av tyngre kjøretøy i offentlige anskaffelser

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Bruk av biodrivstoff (HVO) er regulert av et omsetningskrav. Slik sett mener da Miljødirektoratet at bidraget til grønn omstilling gjennom offentlige anskaffelser best gjøres ved fokus på nullutslippsteknologi og biogass.
Den såkalte drivstoffmatrisen for offentlige anskaffelser av tunge kjøretøy er derfor oppdatert.

Se ytterligere informasjon på anskaffelser.no >