Sommerlukking Statens vegvesens trafikkstasjoner

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Vi har mottatt vedlagte oversikt over sommerlukking på landets trafikkstasjoner.

Her er lista over sommertilbudet på trafikkstasjonene

Vi registrerer at man innad i Statens vegvesen søker å samarbeide trafikkstasjonene imellom, slik at ulempene for brukerne reduseres.

Selv om behov for oppmøte på trafikkstasjonene blir stadig mindre, så er vi allikevel noe kritisk til det reduserte servicenivået.

For de som har behov for visning av bil for registrering, fortrinnsvis tyngre kjøretøy, så kan det være greit å ta hensyn til redusert kapasitet og åpningstider og derav lengre kjørevei.