Statens vegvesens obligatoriske kontrollpunkter ved registrering av tunge kjøretøy

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Til informasjon til de som sender inn dokumentasjon og som fremstiller tyngre kjøretøy for enkeltgodkjenning og registrering, har vi fått oversendt de sjekklister som Statens vegvesen benytter.

Her får man oversikt over de obligatoriske punkter som skal kontrolleres av TS0 (Sentral dokumentenhet) og ved TS1 (visning på trafikkstasjon).

Vi håper dette kan bidra til bedre innsyn i prosessen.

NBF er sammen med bilimportørene og påbyggerne i løpende dialog med Statens vegvesen rundt erfaringer og utfordringer knyttet til enkeltgodkjenning og registrering av tynger kjøretøy.

Her finner du sjekkliste TS0 Obligatoriske kontrollpunkter >

Her finner du sjekkliste TS1 Obligatoriske kontrollpunkter BIL > 

Her finner du sjekkliste TS1 Obligatoriske kontrollpunkter TILHENGER >