2.kvartal oppsummert fra Norsk Økonomibarometer - pilene peker oppover

Nyhet

Publisert

NBFs medlemmer ser i annet kvartal generelt mer positivt på markedssituasjonen, markedsutsiktene samt sysselsettingsutsiktene i forhold til 1. kvartal. Det viser oppdaterte tall for andre kvartal fra Norsk Økonomibarometer.

NBFs medlemmer ser i annet kvartal generelt mer positivt på faktorer som markedssituasjonen, markedsutsiktene samt sysselsettingsutsiktene i forhold til 1. kvartal.

Pilene peker i hovedsak i riktig retning, og har gjort det gjennom flere kvartaler. Det store flertallet av våre medlemmer har de siste kvartalene meldt om et tilfredsstillende eller godt marked. Etter forholdene går det bra i bilbransjen, og pilene peker oppover.

Det samme gjelder tro på fremtiden. Etter et 2020 preget av usikkerhet og pessimisme ser bedriftene stadig mer positivt på utviklingen de neste seks til tolv månedene. Men fremtiden er ikke uten utfordringer.

Den aller største hinderet for nye investeringer og vekst er lite forutsigbare rammebetingelser. Her spiller avgiftsbildet, bompenger, kjørerestriksjoner med mer inn. Økte innkjøpspriser vurderes også som et hinder, sammen med rekrutteringsproblematikk i salgshall og på verksted, som gjør det vanskelig å øke kapasiteten. 

Les rapporten i boksen under! 

Se de oppdaterte tallene for andre kvartal her