Foto: NTB.

Elbil-mva i 2022?

Senterpartiet gikk i helgen inn for å starte innføring av mva på elbiler. Ap, SV og Sp er dermed enige om en modell med 600 000 kr i bunnfradrag. Det vil si at man skal betale mva på alt over 600 000 kr. Det er viktig å merke seg at ingen av partiene har forpliktet seg til å starte innføringen allerede fra 2022.

Likevel, enkeltrepresentanter fra Ap har vært tydelig på at de ønsker å starte innføringen allerede fra 2022. Partiet har også hatt dette i sine alternative budsjetter, i tillegg til en økning i engangsavgiften. Noe som tilsier at alle biler får en avgiftsøkning. Dette mener vi selvsagt er uheldig.  

Sp og SV har derimot ikke forpliktet seg til å starte allerede i 2022. Partiprogrammet gjelder for perioden. NBF mener at innføringen av mva uansett ikke bør skje før i 2024.  

NBFs vurdering er at det er sannsynlig med innføring fra 2022, men ikke sikkert. For det første avhenger det av valgresultatet, hvem får flertall. Vi mener det er usannsynlig at den sittende regjering legger frem et forslag til statsbudsjett med mva på elbil. Venstre har vært svært tydelige på at de ønsker en videreføring av mva-fritaket. Norge har lov til ha fritaket ut 2022 av ESA.  

Ser vi på meningsmålingene er det sannsynlig med et regjeringsskifte, og et rødgrønt flertall på Stortinget etter valget. Trolig vil det da dannes en regjering med Ap, Sp og SV. Da er mva høyaktuelt. Likevel, denne regjeringen har svært kort tid til å gjøre endringer i Statsbudsjettet, og i tillegg skal partiene bli enige om en regjeringserklæring. Det vil si at kapasiteten til å gjøre de store endringene ikke er tilgjengelig. Å hasteinnføre dette er useriøst.  

I tillegg vil Sp være skeptiske til økninger i engangsavgiften, og samtidig vil SV være skeptiske til innføring av mva uten en økning i engangsavgiften. Selv om partiene sammen med Ap er enige om å starte innføringen av mva, er det spørsmål som gjør dette komplisert for partiene å bli enige om.  

NBF vil sammen med NAF og BIL fortsette å arbeide for å videreføre mva-fritaket. For det første bør myndighetene vente til elbilene er konkurransedyktige på egen kjøl og for det andre må det gjøres forutsigbart og over tid. Sist, men ikke minst mener vi det må gjøres ordentlig, med gode utredninger. MVA på elbil kan ikke hasteinnføres. Det er verken kunder, bransjen eller landet tjent med.