Et nytt lønnsoppgjør står for døren. Og det ikke lenge etter at fjorårets lokale forhandlinger er over…

Nyhet

Publisert

LO har nylig fattet vedtak om arbeidstakersidens posisjon foran årets lønnsoppgjør. NHO vedtok sin forhandlingsposisjon i sitt representantskapsmøte 11.03.

I år blir det et såkalt mellomoppgjør hvor det bare skal forhandles om lønnssatsene i tariffavtalene. Det er LO og NHO som har forhandlingsansvaret. NBF forhandler ikke i år med Fellesforbundet og bilselgerorganisasjonene. NBF vil uansett være representert i forhandlingsdelegasjonen til NHO.

LO og NHOs krav

LO har, utenom et generelt tillegg for alle bransjer, fremmet krav om såkalt lavlønnstillegg. De bransjene som tradisjonelt har fått den type tillegg er typiske lavlønnsområder som vi for eksempel finner innenfor hotell- og reiselivsbransjen og i servicenæringer. Dette er næringer som er blitt hardt rammet av koronasituasjonen og disse bedriftene vil ha liten økonomisk bæreevne til å takle lavlønnskrav. NBFs tariffområder berøres ikke av eventuelle lavlønnstillegg.

NHO har i sitt vedtak vært klare på at i år blir det mer viktig å ta vare på arbeidsplassene enn at ansatte skal få en reallønnsoppgang. Det er nok en større sjanse for at det kan bli en reallønnsnedgang. Frontfagsmodellen (at privat sektor må føre an i lønnsutviklingen) må også opprettholdes.

Kravene til partene viser at det vil oppstå utfordringer i forhandlingene. Det har ikke vært streik innenfor bilbransjen i moderne tid. I år kan det likevel være en liten risiko for at vår bransje kan bli offer for streikeuttak dersom det ikke oppnås enighet etter en eventuell mekling. En eventuell streik vil kunne bli aktuell fra begynnelsen av uke 15 (12. april).

Lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene vil på vanlig måte avholdes i etterkant av de sentrale forhandlingene.

I frokostmøtet 10.3 snakket vi om årets lønnsoppgjør, og ga noen innspill og tips om de lokale forhandlingene. Vi sa også litt om formelle krav til lokale forhandlinger både for bedrifter med og uten tariffavtale – rettigheter og plikter. Husk at presentasjonen fra dette frokostmøtet kan lastes ned på NBFs hjemmeside – digital verktøykasse >

Enkelte viktige tidspunkter for lønnsoppgjøret:
  • Uke 11 -  LO overleverer sine lønnskrav
  • 24. og 25.3 – sentrale forhandlinger LO-NHO (NBF er med i forhandlingsdelegasjonen)
  • 9. og 10.4 – mulig mekling mellom partene dersom det er blitt brudd i forhandlingene
  • I slutten av april vil LO vedta lønnsoppgjøret ved uravstemning (gitt at det ikke blir streik)
  • Primo mai – klart for lokale forhandlinger i bilbransjen…

NBF vil sende ut fyldig informasjon om de lokale lønnsforhandlingene når den tid kommer.

Og spørsmål om lønnsoppgjøret tar dere med Line Dolles eller Hans T. Hagland når det blir aktuelt.