Hvordan ivareta smittevern i sommer og kan du kartlegge om ansatte er beskyttet eller ikke?

Nyhet

Publisert

Lettelser i regelverk og anbefalinger sammen med økt antall vaksinering gjør at vi kan leve mer normalt. Smittevern har vært PRI1 lenge og slik må det også være en lang tid fremover. Det er kostnader forbundet med å ivareta smittevern, men vi vet også at kostnaden ved å ikke ta smittevern på alvor kan bli veldig høye.

Smittevernveilederen for bilbransjen oppdateres nå, med anbefaling om å laste ned smittesporingsappen, karantene og isolering og Trygg bilbransje. Standard Norge har innført et emblem som virksomheter som forplikter seg til smittevernveilederen kan benytte. For bilbransjen heter den Trygg bilbransje. På NBFs side om smittevern finner du smittevernveilederen >  

En må løpende gjøre risikovurdering for ulike farer. Smittevernreglene er endret utallige ganger og i utakt nasjonalt og lokalt. Enhver kan bli lett forvirret. Når er det riktige tidspunktet for å fjerne smitteverntiltak?  

Råd:  

  • Følg de strengeste regler og anbefalinger om det er nasjonale eller lokale.  
  • Heng opp vår nye plakat: Krav om munnbind hvis en ikke kan overholde 1 meter avstand. Denne finner du i NBFs digitale verktøykasse > 
  • Oppretthold og repeter rutiner som gir ansatte og kunder en trygghet, vurder å henge opp Trygg bilbransje.  
  • Informer de ansatte om endringene. 
  • Vi er fortsatt i en pandemi, hold avstand, vask hendene og hold deg hjemme om du er syk.  
  • Oppdater beredskapsplan, så dere er forberedt til et evt. smitteutbrudd.  Ferien står for døren og mange har redusert bemanning. Les mer om beredskap på arbinn.nho.no 
  • Før dere vurderer å kartlegge hvilke ansatte som er beskyttet, bør dere lese artikkelen om “Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert.....”  på arbinn.no. To tunge hensyn står mot hverandre: arbeidsgivers behov for kontrolltiltak og ansattes personvern.  

Ønsker alle en fin og trygg sommer!