Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Innstramming i innreisereglene gjelder for utenlandske statsborgere

Nyhet

Publisert

Innreisereglene for utlendinger ble innstrammet ved forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 29. januar. Disse reglene skal ikke hindre norske borgere fra å kunne reise inn i landet, da Grunnloven setter grenser for det. Unntaket fra kravet om innreisekarantene i covid-19-forskriften § 6b gjelder imidlertid p.t. Det innebærer at nordmenn som bor i Sverige og Finland, men jobber i Norge kan forholde seg til 7 dagers testregime, som fremgår av covid-19-forskriften § 6b

  • 6b.Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst

  1. hver sjuende dag, eller
  2. første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.