Foto: NTB

Kritiske til støtteordningene

Nyhet

Publisert

Bilbransjen har klart seg godt gjennom pandemien, og forhåpentligvis klarer verksteder, forhandlere og alle andre i bransjen seg ok også gjennom denne perioden. Men det kan likevel være behov for støtte. De ordningene som er presentert av regjeringen i dag er likevel ikke gode nok mener NHO.

Bedrifter over hele Norge blør etter enda en innstramming av smittetiltakene. Mange må stenge dørene, og ansatte sendes hjem. Tiltakene som ble lagt frem i dag, treffer for dårlig. 

Den nasjonale kompensasjonsordningen som regjeringen kunngjør, dekker kun november og desember. Smittetiltakene varer imidlertid til godt ut i januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter ikke dekkes. Det er ikke godt nok. 

SMN alvorlig armene i kors websize 500 px.jpgStig Morten Nilsen, adm.dir i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Vi registrerer at ordningene forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår.  

Regjeringen og partene arbeider fremdeles med lønnsstøtteordningen som er varslet kommer.

Tiltakene for næringslivet i dag er:

  • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
  • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
  • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
  • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
  • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
  • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
  • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
  • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

NBF/NHO kommer tilbake med mer info om ordningene.