Lokale koronatiltak avhenger av smittetrykket

Nyhet

Publisert

Hovedtiltaket for å slå ned regional smitte, ofte knyttet til muterte virus, har vært å innføre ulike tiltaksnivå. Disse geografiske områdene har sitt tiltaksnivå som har en gradering fra A (særlig høyt) til D (noe høyt).

Tiltaksnivåets bokstav referer til covid-19-forskriftens kapittel 5 og hvilken del som gjelder. Tiltaksnivå A referer til kapittel 5A og så videre. Les mer om temaet på regjeringens egen side > 

Viktigste punkter for bilbransjen er:

Ved tiltaksnivå A skal alle butikker holde stengt. Det gjelder også bil- og delebutikker. Men det er ikke et omsetningsforbud. Les mer om hvordan dette kan håndteres her >

Ved de andre tiltaksnivåene kan butikkene holde åpent så lenge de ikke ligger i et varehus eller kjøpesenter.

Ved alle nivåene er det påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Ved ingen av tiltaksnivåene er det krav om at verkstedene skal stenge. Men husk strengt smittevern. Se vår smittevernveileder her >

Barneskoler og barnehager skal i utgangspunktet holde åpent ved alle tiltaksnivåene, men med ulike tiltak. Det er likevel verdt å merke seg at kommuner selv kan vedta å stenge skoler og barnehager ved særlig høyt nivå. Les mer om hva du kan gjøre her > 

I tillegg må en sjekke kommunale koronaregler, det er alltid de strengeste reglene en må følge. 

Vi er her for våre medlemmer