Foto: Berit Roald/NTB

Lønnsoppgjøret 2021 - brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

Nyhet

Publisert

Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO begynte 24.3 og forhandlingene endte dessverre i brudd, meddelt av LO i ettermiddag. NBFs medlemsbedrifter har via tidligere informasjon blitt kjent med partenes posisjoner.

Se ellers NBFs nyhetsbrev fra torsdag formiddag 24/3 >

Se NHOs siste informasjon > 

LO krever at kjøpekraften skulle opprettholdes, dvs med et generelt tillegg for samtlige ansatte innenfor LO/NHO-områdene. I tillegg krever LO såkalt lavlønnstillegg for typiske lavlønnsområder innenfor hotell- og reiselivsbransjen og i servicenæringer (ramme på 2,8 %). Dette er avvist av NHO som på sin side er klar på at det ikke er økonomisk forsvarlig å gi tillegg i den størrelsesorden LO har krever. NHO på sin side anfører at dersom det skal gis lønnstillegg må det være maks på linje med Norges handelspartnere (ramme på 2,2 %)

Hva vil skje nå ? Vil bruddet i forhandlingene også kunne føre til streik i bilbransjen ?

Det første som skjer nå er at partene blir innkalt til mekling hos Riksmekleren. Meklingen vil foregå fredag 9. og lørdag 10. april. Fører ikke meklingen frem vil streik kunne iverksettes fra søndag 11. april (mandag 12. april).

Grunnen til at vi har begynt å snakke om en mulig streik i bilbransjen for første gang på flere tiår er at NHOs representantskap med NBFs deltakelse har gitt en samlet støtte til NHO om at arbeidsgiverne må opptre solidarisk dersom kravene fra LO ikke kan aksepteres. Og med et lønnsoppgjør midt i en pandemi blir det mer viktig enn noensinne å stå samlet innenfor NHO-fellesskapet. Dette selv om lavlønnskrav ikke har noe med bilbransjen å gjøre.

Så i år kan det være en liten risiko for at vår bransje kan bli offer for streikeuttak dersom det ikke oppnås enighet etter en eventuell mekling. Tirsdag 6.april vil LO (også YS) gi beskjed om hvilke av NBFs medlemsbedrifter med tariffavtaler som vil kunne bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Se derfor info her om mulig prosess videre:

Varslingsfristen for permittering er 14 dager, det vil si at varsel om betinget permittering må gis senest fredag 26. mars. Varselet benyttes når egne ansatte kan bli tatt ut i streik, og det blir behov for å permittere ansatte som ikke blir omfattet av streiken, men som ikke kan sysselsettes på en rasjonell nok måte. Dersom et betinget permitteringsvarsel er gitt innen fristen vil den enkelte ansatte få beskjed med kort varsel, snarest mulig etter at meklingen eventuelt ikke skulle føre frem.

Det understrekes at et betinget permitteringsvarsel også kan gis etter fredag 26. mars, men det vil bety at eventuelle permitteringer først får sine "virkninger" på et senere tidspunkt.

Veiledning og protokoll for drøftingsmøtet finner du her >

Varsel om betinget permittering finner du her >

Og spørsmål om lønnsoppgjøret tar dere med Line Dolles eller Hans T. Hagland når det blir aktuelt (kontaktinfo under).