Foto: Berit Roald/NTB

Lønnsoppgjøret 2021 – bedrifter bundet av Biloverenskomsten ikke omfattet av LOs (YS) streikeuttak

Nyhet

Publisert

Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO endte dessverre i brudd. Meklingen påbegynnes fredag 9. april. NBFs medlemsbedrifter har via tidligere informasjon blitt kjent med partenes posisjoner.

LO og YS har nå bekjentgjort hvilke bedrifter som er omfattet av streikeuttaket. Bilbransjen er i svært liten grad omfattet av streikeuttaket. NBFs største tariffavtale Biloverenskomsten er ikke omfattet av uttaket. Det betyr at ingen blant de ca 12 000 ansatte innenfor verkstedsektoren (mekanisk, karosseri og lakk) er tatt ut for deltakelse i en mulig streik fra søndag 11. april (i praksis fra arbeidstidens begynnelse mandag 12. april).

NBF er tilfreds med at våre medlemsbedrifter innenfor tariffområdet ikke tas ut i det første streikeuttaket. Det kan bli aktuelt med nye streikeuttak etter at streiken har blitt påbegynt. Det er mindre sannsynlig at bilbransjen blir rammet av et nytt streikeuttak.

Tre bilbedrifter innenfor Handel og Kontors tariffområde Standardoverenskomsten (funksjonærer administrasjon og lageransatte) har mottatt varsel om streik. NBF holder løpende kontakt med ledelsen i disse bedriftene.  

Her finner du våre tidligere publiserte artikler om årets mellomoppgjør > 

LO krever at kjøpekraften skal opprettholdes, dvs med et generelt tillegg for samtlige ansatte innenfor LO/NHO-områdene. I tillegg krever LO såkalt lavlønnstillegg for typiske lavlønnsområder innenfor hotell- og reiselivsbransjen og i servicenæringer (ramme på 2,8 %). Dette er avvist av NHO som på sin side er klar på at det ikke er økonomisk forsvarlig å gi tillegg i den størrelsesorden LO har krever.  NHO på sin side anfører at dersom det skal gis lønnstillegg må det være maks på linje med Norges handelspartnere (ramme på 2,2 %)

Videre prosess

Meklingen påbegynnes i morgen – fredag 9. april. Siste frist for å finne en meklingsløsning er midnatt lørdag 10. april. Og streik vil altså kunne bli påbegynt fra arbeidstidens begynnelse søndag 11. april.

NBF vil være representert ved forhandlingssjefen i denne sammenheng. Mye av prosessen må foregå via Teams. Det er kun få personer fra LOs og NHOs forhandlingsledelse som vil være tilstede fysisk i forhandlingene på hotell Opera i Oslo.

NBF vil følge opp med informasjon.

Ytterligere spørsmål om lønnsoppgjøret tar dere med Hans T. Hagland når det blir aktuelt.

Hans Tore forhandlingssjef.PNG