NBFs årskonferanse; Bærekraftig bilbruk - fortsatt lønnsomme verksteder og nye forretningsområder

Nyhet

Publisert

Hva er bærekraftig bilbruk? Hvordan kan bransjen bidra til bærekraftig bilbruk? Hvordan skal vi rigge oss for å fortsatt tjene penger? NBF har fått med to av de som kan mest om disse temaene.

Hva skal til for å tjene penger i servicemarkedet? 

Mjøsbil er en av Norges mest innovative og beste frie verkstedkjeder. Jens Petter Markestad eier og leder kjeden som har syv frie verksteder. 
Jens Petter Markestad. Foto: Odd Erik Skavold Lystad/Bilbransje 24

Mjøsbil har klare ambisjoner og strategier for fremtiden som Jens Petter deler på NBFs Årskonferanse. Hva skal til for å lykkes i servicemarkedet fremover og hvor er det uutnyttet potensiale er viktige spørsmål.  

Det tradisjonelle servicemarkedet vil bli mindre i årene som kommer. Omstilling er nødvendig. Til syvende og sist handler det om fortsatt ha lønnsomme verksteder – det er bærekraftig.  

Er det noe å hente i nye forretningskonsepter? 

Bertel O. Steen har lansert og driftet flere nye selskaper som tilbyr nye former for mobilitetsløsninger. Det handler om bildeling og nye former å disponere bil på. Er det forretningskonsepter eller eksperiment?  

Simona Trombetta. Foto: Bertel O. Steen

Simona Trombetta er konserndirektør for kjedeutvikling og tjenester i Bertel O. Steen. Hun er også styreleder i Otto Mobility AS og Fleks AS som er konsernets nye konsepter for mobilitet. Hvorfor satser Bertel O. Steen på dette, hva har de lært og er det noe å hente?  

Bilen er en mobilitetsgarantist. Nye konsepter for bilbruk blir kanskje en forutsetning for mobilitet enkelte steder. Derfor er det verdt å teste nye mobilitetsløsninger – det er bærekraftig.  

 

Velkommen til NBFs årskonferanse