Nedstenging i Oslo

Nyhet

Publisert

Oslo innfører en omfattende nedstenging. Det får konsekvenser for bilbransjen i aktuelle områder. Men verksteder og andre tjenester trenger ikke holde stengt, bil-/dekkbutikk og lignende må stenge. Man må forvente at det også kan komme tilsvarende / lignende tiltak i andre kommuner.

Et av tiltakene er stengte butikker bortsett fra mat, apotek og bensin. Les mer her >

Det betyr at rene butikker, som for eksempel bilbutikker, dekkbutikker og lignende må holde stengt. Det betyr ikke at det er et omsetningsforbud  Les mer om hvordan du kan håndtere dette her >

Godkjente verksteder og andre bilvirksomheter som tilbyr tjenester kan holde åpent, men med strenge smitteverntiltak. Se NBFs smittevernveileder her >

NBF følger situasjonen tett, og det kan komme endringer.

Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen likevel sørge for at det etableres et tilbud for barn under 12 år, som har minst én foresatt som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner. Les mer her >

Alle må holde seg informert om regelverket i egen kommune.

Dersom det er spørsmål relatert til selve driften ved din bedrift kan følgende kontaktes:

Tor-Sigurd Simonsen, e-post tor.simonsen@nbf.no, mobil 982 23 823

Knut Martin Breivik, e-post knut.martin.breivik@nbf.no, mobil 915 46 120  

Kontakt tillitsvalgte – eventuelle permittering

Konsekvensen av tiltakene kan medføre manglende ordretilgang.

NBF anbefaler derfor bedriftene snarest å kontakte de tillitsvalgte/ansatte for å orientere om den mulige virkning for den personellmessige situasjonen i bedriften.

Bedriftene kan i denne sammenheng vurdere permitteringer etter gjeldende regelverk. Hvorvidt det er grunnlag for 2 eller 14 dagers varsel til ansatte i forbindelse med permitteringer må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Dersom det er spørsmål relatert til personalspørsmål kan følgende kontaktes:

Hans Tore Hagland, e-post hans.tore.hagland@nbf.no, mobil 930 32 593

Line Maria Dolles, e-post line.dolles@nbf.no, mobil 951 08 878

Her finner du mer korona-relevant informasjon for bilbransjen >

NBF er tilgjengelig for medlemmer, ved spørsmål ikke nøl med å ta kontakt >

Vi er her for våre medlemmer