Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Nye økonomiske tiltak fra regjeringen

Nyhet

Publisert

Regjeringen inviterte til pressekonferanse 29. januar 2021 om korona og nye økonomiske tiltak i forhold til pandemien. Den nye krisepakken er på 16,3 milliarder kroner og kommer som tillegg til eksisterende ordninger og på toppen av et ekspansivt budsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner ga en orientering om detaljene i Regjeringens forslag til økonomiske tiltak i forhold til virussituasjonen. Av noen av de 19 tiltakene som ble presentert, er særlig følgende viktige for bilbransjen:

  • Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen til og med juni.
  • Kompensasjonsgraden i ordningen økes fra 80 til 85 prosent, og vil gjelde fra 1. januar.
  • Den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger foreslås forlenget til 30. juni. Det gjelder ikke merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april.

Du kan lese mer om de nye økonomiske tiltakene på regjeringen.no.  

Krisepakken som ble presentert i dag må få et flertall i Stortinget for at tiltakene kan iverksettes. Stortinget skal diskutere både opposisjonens og regjeringens forslag i dag.

NBF kommer tilbake med mer informasjon.