Planlegg for høyt fravær

Nyhet

Publisert

Helsedirektøren kalte det kontinuitetsplaner. Det han refererer til er å ha en plan for hvordan virksomheten skal håndtere situasjonen dersom mange av de ansatte er borte fra jobb på grunn av sykdom eller karantene. Kall det plan B.

Det er forventet at smitten øker i ukene som kommer. Det betyr at mange vil være borte fra jobb. Enten fordi de er nærkontakter, har barn som er syke eller fordi de er syke selv. Riktignok er det unntak for karantene for nærkontakter i arbeidstiden i samfunnskritiske funksjoner. Les mer om det her >

DSB har laget en egen veileder for hvordan lage plan B (kontinuitetsplaner). Veilederens hovedproblemstillingen er: Hvordan opprettholde de viktigste delene av driften med stort fravær av arbeidskraft og andre innsatsfaktorer både i egen virksomhet og hos virksomheter man er avhengige av?

Bruk veilederen i ditt arbeid, finn den her > 

 

Vi er her for våre medlemmer