Regjeringen sender milliardregning til vanlige folk

Nyhet

Publisert

Bilbransjen må forberede seg på at bilavgiftene øker til dels dramatisk for mange modeller i 2022. Regjeringen endrer ikke på forslaget, eller de andre økningene i bilavgifter som Solberg-regjeringen foreslo. I tillegg fjerner de fordelen elbiler hadde i firmabilbeskatningen. Det er tydelig at det nå er vanlige bilkjøpere som skal betale for andre kostbare satsninger i Statsbudsjettet.

På den annen side er det positivt er det at det ikke innføres mva på elbil allerede fra årskiftet. Det varsles heller ikke en innføring.

Ladbare får fra 1. januar en betydelig økning. Konsekvensen er store ekstraregninger til folk som allerede har kjøpt bil. Spørsmålet er hvordan vi kan håndtere dette?

NBF har sammen med BIL og NAF jobbet hardt for å snu dette, men ikke blitt hørt. Vi mener at endringene er for store og regjeringen sender store ekstraregninger til folk som allerede har kjøpt bil. Det er uheldig og uforutsigbart. Nå handler det om å gjøre det vi kan for å holde kundene fornøyd.

Vi tror ikke det er sannsynlig at SV som nå skal forhandle med regjeringspartiene vil bruke energi eller politisk kraft for å justere dette. Vårt råd til våre medlemmer er å gjøre hva de kan for å unngå de mest dramatiske konsekvensene.

15 – 20 000 ladbare hybrider i bestilling
Det er 15 til 20 000 ladbare hybrider som er bestilt og planlagt levert over nyttår. Vi kan håpe på at fabrikkene prioriterer Norge slik at vi får registrert flere enn forventet før nyttår. Uansett vil det være en utfordring der svært mange biler vil komme over nyttår.

Alle bilene som er bestilt skal uansett selges
Det er utgangspunktet. Vi er en bransje som lever av fornøyde kunder, og det må fortsatt være fokus. Derfor bør bransjen jobbe for å få til et spleiselag for å unngå at regningen til kunde ikke blir for stor. Fabrikk, importør og leasingselskap bør også bidra. Vi sitter alle i samme båt, og ingen er tjent med at svært mange avbestiller bilene eller mange kunder blir misfornøyde med eget kjøp.

Cirka 60 prosent leases
Den store avgiftsøkningen øker månedsleien på leasing betydelig. Vi har laget to enkle reelle eksempler som viser dette:

tabeller sammenstilt statsbudsjettet prop.pngForskuddsleien er satt lik uavhengig av avgiftsøkning, restverdien beregnet til 50 prosent. Differansen er forskjellen på månedsleie med avgiftsøkningen.

Som eksemplene viser er forskjellen i månedsleie betydelige. Men klarer man å få til et spleiselag mellom alle involverte parter, så vil den endelige økningen kanskje bli overkommelig for de fleste kunder.

Hvem skal betale avgiftene
Det er kjøper som skal betale gjeldende avgifter. Unntak er i NBFs kjøpekontrakt som slår fast at kjøper kan gå fra kontrakten dersom avgiftsøkningen medfører at prisen overskrider seks prosent av avtalt kjøpesum. Dersom forhandler har brukt denne kontrakten inkludert punktet om seks prosent økning i kjøpesum vil avgiftsøkningen regnes som en økning av kjøpesum.

Dersom det er flere spørsmål av juridisk art ta kontakt med NBF, ved advokat Henrik O. Melsom: henrik.melsom@nbf.no –  982 23 812

Firmabilbeskatningen
Fordelen elbiler har hatt i firmabilbeskatningen strammes også inn. Regjeringen argumenterer med at de som nyter godt av ordningen har høy inntekt. Det er uansett et grep for å øke inntektene til Staten. Nok et punkt der bilister må ta regningen for andre prioriteringer i Statsbudsjettet.

Det skal forhandles
Nå skal regjeringen skaffe flertall for et Statsbudsjett. Forhandlingene vil skje med SV. Det er sannsynlig at det er vilje både i regjeringen og hos SV for å bli enige. Vi vil arbeide for at det gjøres justeringer særlig i forhold til de ladbare hybridene. Det kan være en mulighet i å få utsatt avgiftsøkningen til 1. juli, men det blir krevende.

I tillegg vil vi se om det er mulig å få SV med på å ikke redusere fordelene til elbiler på firmabilbeskatningen.

Det er for mye for fort. Både på ladbare hybrider og firmabilbeskatningen innføres det store innskjerpelser som gir tilbakevirkende kraft. Det går ut over vanlige folk som allerede har tatt et valg, gjort et kjøp – det bidrar altså ikke til adferdsendring, kun til økte statlige inntekter.

egil alvorlig til nyhetsbrev.jpgArtikkelforfatter er Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. 

NBF arrangerer onsdag 10. november et digitalt frokostmøte for sine medlemsbedrifter der revidert statsbudsjett er temaet >