Samfunnskritisk personell kan få unntak fra krav om isolasjon

Nyhet

Publisert

Ved mistanke om omikronsmitte skal hustandsmedlemmer, tilsvarende nære og øvrige nærkontakter gå i smittekarantene i 10 dager, ved negativ PCR-test på dag 7 kan karantenen avsluttes. Verksteder og bilbergere er definert som samfunnskritisk, og arbeidstakere kan få unntak.

Det er fastsatt endringer i karantenebestemmelsene ved mistanke om, eller bekreftet omikronsmitte. Personer som er nærkontakter til en med mistenkt omikron, og som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner, skal ha mulighet til å kunne teste seg for å kunne gå på jobb i karanteneperioden. Karantenen vil fortsatt være gjeldende på fritiden. Unntaket gjelder ikke nærkontakter som er i samme husstand eller tilsvarende nære den smittede. Les mer her >

Egil alvorlig til web 800 px.jpgKommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Det vil si at dersom en av dine ansatte på verkstedet er nærkontakt av mistenkt omikron-smittet kan vedkommende komme på jobb ved å teste seg. 

Men det er viktig at følgende to punkter er oppfylt:  

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen  
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen 

Les mer om krav og nødvendige vurderinger her > 

Les mer om reglene og hvilke funksjoner/virksomheter som regnes som samfunnskritiske her >

Les mer om karantene- og isolasjonskrav her >

Vi er her for våre medlemmer