Snart lokale forhandlinger - samarbeid mellom ledelse og ansatte

Nyhet

Publisert

Det nærmer seg lokale forhandlinger. Forhandlingene skal først avholdes etter at LO (og YS) har vedtatt oppgjøret den 6. mai. Felles for mange av bedriftene er at de er formelt bundet av en eller flere tariffavtaler.

I Biloverenskomsten og andre tariffavtaler er det bestemmelser om plikten til å avholde lokale forhandlinger én gang hvert år. Bedrifter uten tariffavtale har i mange tilfeller også lokale forhandlinger, eller de legger seg lønnsmessig på samme linje som de tariffbundne.  

Bedrifter med tariffavtale – samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse  

Bedrifter som har tariffavtale er også bundet av Hovedavtalen (inngått mellom LO og NHO). I Hovedavtalen er det en rekke bestemmelser om hvilke rettigheter og plikter tillitsvalgte og ledelse har (blant annet finner vi her reglene om permittering, informasjon, samarbeid og medbestemmelse).  

Artikkelforfatter er advokat og forhandlingssjef i NBF, Hans Tore Hagland. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF.

Reglene i Hovedavtalen innebærer derfor at de tillitsvalgte skal involveres i alle saker som har betydning for de ansatte. Typisk i denne sammenheng er alt som har med bedriftens økonomi og produksjonsmessige forhold, samt alt som har med de ansattes sysselsetting å gjøre. Det er viktig å understreke at ledelsen har en plikt "til å la tillitsvalgte fremme synspunkter før beslutning tas". Aktuelt nå fremover vil være samarbeidet med de tillitsvalgte om de lokale forhandlingene.  

Det er viktig at bedriftene også i årets lokale forhandlinger følger gode samarbeidsprinsipper slik at partene til slutt kan komme til gode løsninger i fellesskap. Bedriftene bør begynne forberedelsene til forhandlingene ved å ha god kontroll på det som blir grunnlaget for vurderingene – de "fire kriteriene" som er den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurransesituasjon.  

NBF (og NHO) vil følge opp med mer informasjon om de lokale forhandlingene etter at oppgjøret blir vedtatt.  

Frokostmøte om lønnsoppgjøret  

NBF minner ellers om frokostmøte 5. mai om lønnsoppgjøret og de lokale forhandlingene. Der går vi mer detaljert igjennom hva som ble det sentrale resultatet mellom LO og NHO samt mye mer om de lokale forhandlingene i bilbransjen.  

Meld deg på frokostmøtet her > 

Spørsmål om de lokale forhandlingene kan stilles til forhandlingssjef Hans Tore Hagland eller advokat Line Marie Dolles.