Strammer inn praksis for hvem som kan komme inn i landet

Nyhet

Publisert

For bilbransjen gjelder dette særlig svenske statsborgere som skal på jobb i Norge, og spesielt de som dagpendler.

Nye regler gjelder fra 01.03.21 - se oppdatert artikkel her > 

NBF har tidligere informert om at Regjeringen strammet kraftig inn med å stenge grensene den 29.1.2021. Onsdag 10. februar informerte de på pressekonferanse at dette videreføres til 28.2.2021. I tillegg presiseres det at unntak fra innreiseforbudet gjelder for nøkkelpersoner som er strengt nødvendig for å kunne dekke de samfunnskritiske behovene.

Om de ikke kan defineres som nøkkelpersonell, kan de ikke krysse grensen etter midnatt til 29.1.2021.Kriterier for å bli definert som nøkkelpersonell for at virksomheten kan utføre sin plikt som samfunnskritisk aktør er at:

  • arbeidet du skal utføre er direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen, og  
  • arbeidet ikke kan utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Nøkkelpersonell i godkjente verksteder som vedlikeholder og reparer transportmidler er definert som samfunnskritisk funksjon. Slik vi tolker de nye retningslinjene, vil det være vanskelig å argumentere for at nødvendige reparasjoner på vanlige personbiler faller inn under dette.

Dersom din bedrift derimot er helt avhengig av vedkommende for å opprettholde en minimumsbemanning til for eksempel å kunne ta seg av kjøretøy som hører inn under andre samfunnskritiske funksjoner, herunder utrykningskjøretøyer, hjemmepleiebiler, brannbiler, varetransport etc, kan vedkommende vurderes som nøkkelpersonell. Det samme gjelder personer med nøkkelkompetanse/-roller nødvendig for drift, eksempelvis teknisk leder.

Bedriften må vise til de konkrete vurderingene de har gjort med hensyn til den ansattes rolle i den begrunnelsen de gir, og det må vises til at det gjøres kontinuerlige og konkrete vurderinger. For hver begrunnelse anbefales det å være konkret og utdypende. Forklar også hvordan smittevern ivaretas rundt personene som får unntak fra innreiseforbudet.  

Dette vil blant annet ha betydning for grensependlere som er utenlandske statsborgere, som i utgangspunktet ikke har adgang til å krysse grensen.


For de som har grunnlag for å søke kan dere finne mer informasjon om hvordan en skal gå frem på Arbinn.no >

Les mer i dette informasjonsskrivet fra justisdepartementet > 

Vi er her for våre medlemmer - kontakt oss >