Unntak for karantene for samfunnskritisk personell

Nyhet

Publisert

Nytt: Person som er i samme husstand eller tilvarende nære er bare omfattet av unntaket dersom de har testet negativt, er fullvaksinert og bruker munnbind i arbeidstiden. En må være i karantene på fritiden.

Samfunnskritisk personell og personell som er strengt nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov unntas for karanteneplikt i arbeidstiden hvis de tester negativt ved arbeidsdagens begynnelse. På fritiden må de være i karantene. Personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære den smittede er bare omfattet av dette unntaket dersom de er fullvaksinerte og bruker munnbind i arbeidstiden.

latex gloves pixabay.jpgFoto: Pixabay.com

Det er strenge vurderinger på hva som er samfunnskritisk og det vil være situasjoner der verkstedet må vurdere jobber opp mot hverandre, og prioritere utfra det.

Det holder altså ikke at man bare jobber hos et godkjent verksted. Men personell som er kritisk for driften, egentlig mobiliteten i samfunnet. Det er eksempelvis ikke kritisk om en service/PKK eller fire blir utsatt, men det er kritisk hvis man ikke får unna bilene som Viking kommer med, det er kritisk dersom ambulansen ikke kan kjøre osv…

Arbeidsgiver må vurdere hvert enkelt tilfelle og dokumentere vurderingen.

Husk også: 

  • En ansatt som er unntatt karantene pga sin samfunnskritiske funksjon som kommer på jobb vil øke risikoen for smitte i bedriften.
  • Vær nøye med avstand og vær ekstra nøye med hygiene. Alle må føle seg trygge.
  • Alle arbeidsgivere skal ved nødvendighet gjøre nye risikovurderinger også med hensyn til økt smitte i samfunnet.

Se mer i NBFs smittevernveileder >

Vi er her for våre medlemmer