Uautoriserte mobile verksteder

Som omtalt i bransjemedia erfarer Statens vegvesen at det dukker opp uautoriserte mobile verksteder. At de er mobile gjør det jo vanskelig å få tak i de ved tilsyn og kontroll. Bransjen kan sammen bidra til å melde fra om slik ulovlig virksomhet.

I den grad de som bedriver slik virksomhet mener å ha hold i Forskrift om arbeid på kjøretøy (tidl. Verkstedforskriften) som ved siste revisjon gir åpning for mobile verksteder, så er dette i beste fall en misforståelse.

Alle som bedriver godkjenningspliktig arbeid, også fra mobil enhet, skal være godkjent av Statens vegvesen.

Likeledes skal mobile enheter være tilknyttet et godkjent verksted med fast adresse ("stasjonært") og det skal være en tilleggstjeneste til den ordinære verkstedvirksomheten.

Godkjente verksteder som ønsker å tilby mobile tjenester, må søke om dette til Statens vegvesen.

Dersom du får kjennskap til slik ulovlig virksomhet er det fint om du melder inn til krimtips@vegvesen.no

Har du spørsmål om mobilt verksted, ta kontakt med oss i NBF > 

Nyttig informasjon finnes fra Statens vegvesen i "Retningslinjer til forskrift om arbeid på kjøretøy"