Foto: Maskot/NTB Foto: Maskot/NTB

Utsatt frist for gjennomført kurs for PKK kontrollør og teknisk leder

Statens vegvesen har 6. mai 2021 kunngjort at de utsetter fristen for gjennomført kurs for personlig PKK-godkjenning for kontrollør og teknisk leder til 1. oktober 2022 (opprinnelig frist var 1. oktober 2021).

Dette gjelder da for de som er meldt inn på såkalt overgangsordning (dersom du var kontrollør før 1. oktober 2018).

Innen 1. april 2022 må du ha personlig godkjenning som kontrollør for den kjøretøyklassen du kontrollerer (lette og/eller tunge kjøretøy). Frem til denne fristen vil du kunne utføre og melde inn kontroller for den godkjenningen du er registrert på overgangsordning for, uten å ha oppnådd personlig godkjenning.

Merk at politiattest (vandel) må være innlevert før 1. oktober 2021.

For kontrollører tilsatt etter 1. oktober 2018 er det ingen endringer.

Se skrivet fra Statens vegvesen her > 

Se for øvrig informasjon på Statens vegvesens hjemmeside.