I går sendte NBF og BIL ut en trivselsundersøkelse til sine medlemmer, som ansatte skal svare på. Dette er en trivselsundersøkelse på bransjenivå og ikke til erstatning for kartleggingen som skal gjøres internt i alle virksomheter.

Vi ønsker å se nærmere på trivsel i bransjen. Målet med undersøkelsen er å kartlegge noen spesifikke forhold ved arbeidsmiljøet i bilbransjen, som mangfold og likestilling, turnover og karrieremuligheter. Det er viktig for oss å vite hva arbeidstakere er opptatt av for å trives på jobb og ønske å bli værende i bransjen så lenge som mulig. Vi trenger hjelp til å nå de ansatte.

Les mer om bakgrunnen for undersøkelsen her >