Varsel om endring omregistreringsavgift for EL-kjøretøy - trer i kraft fra og med 1. mai 2022

Nyhet, Bilsalg

Publisert

Bilselger og bilkjøpere i samtale. Foto: NTB

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å fjerne fritaket for omregistreringsavgift på elbiler, og erstatte fritaket med en sats tilsvarende 25% av omregistreringsavgiften for de fossildrevne bilene.

Overgangen fra fullt fritak til lav sats på omregistreringsavgiften kunne imidlertid ikke innføres før dette formelt ble avklart med ESA, og Skatteetaten informerer nå om at denne formelle godkjenningen er gjennomført.

Det betyr at fra og med 1. mai 2022 innføres omregistreringsavgift for elbiler i Norge.

Se satsene her

satser omregistreringsavgifter 2022 .png

Du finner mer informasjon hos Skatteetaten >