NBF har inngått ny samarbeidsavtale med forbrukeradvokaten

Avtalen innebærer juridisk bistand til fordelaktige priser utover den bistanden som ytes gratis fra NBF-advokatene – eksempelvis ved behov for bistand i forbindelse med prosedyreoppdrag etc. Bistand fra Forbrukeradvokaten må nå altså avtales og betales av medlemmet selv.

Forbrukeradvokaten er et Oslo-basert advokatfirma som tilbyr juridisk rådgivning innen et bredt spekter av rettsområder, men med særlig spisskompetanse og hovedvekt på forbrukersaker.

Til tross for navnet bistår Forbrukeradvokaten firmaer og personer både på selger og kjøper siden og har således bred erfaring innenfor forbrukerlovgivningen generelt og bilsaker spesielt.

Forbrukeradvokaten kontaktes på nbf@forbrukeradvokaten.no eller på telefon 23 20 32 35.