Handshake. Foto: Unsplash.com.

Kompensasjonsordningen for næringslivet gjenåpnet

Publisert

Nå kan bedrifter søke på kompensasjonsordningen. Regjeringen gjenåpnet den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet 28. januar 2022. Ordningen har kommet raskt på plass og skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien.

Kompensasjonsordningen er blant de største økonomiske tiltakene regjeringen setter inn for å hjelpe bedrifter har fått redusert aktiviteten sin som følge av koronapandemien. Målsettingen er at bedrifter som sliter skal få penger på konto så fort som mulig. Det praktiske vil bli håndtert av Brønnøysundregistrene. Bedrifter kan nå søke om støtte for faste uunngåelige kostnader, samt kompensasjon for tapt varelager.

Ordningen dekker inntil 85 % av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt et omsetningsfall på 30 % eller mer i månedene november og desember 2021 og januar 2022. I februar tas maksimal dekningsgrad ned til 70 %. Siste frist for å søke for alle fire tilskuddsmånedene er 25. april 2022.

Støtten beregnes på grunnlag av fallet i omsetning, de faste, uunngåelige kostnadene samt en justeringsfaktor (kompensasjonsgrad). Omsetningsfallet sammenlignes med tilsvarende måned i 2019. Kravet om at selskapet/konsernet må ha hatt underskudd i tilskuddsperioden er fortsatt gjeldende.

Erik 1O9A0018 websize.jpgArtikkelforfatter er Erik Ramelow Lillejord, økonomidirektør i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Det er flere endringer i den nye versjonen

Kompensasjonsordningen er justert og forlenget til og med februar 2022. Blant annet endres fra to-måneders tilskuddsperioder til månedlige tilskuddsperioder. Videre innfører Regjeringen regler om tilbakebetaling av tilskudd. Dette skal bare gjelde tilskudd fra og med november 2021. Det stilles krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd eller foretar utdelinger som for eksempel utbytte.

Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man gikk med overskudd på minst 50 000 kroner. Fra overskudd i 2021 vil man kunne trekke fra underskudd i 2020 og dersom dette blir mindre eller lik 50 000 kroner, oppstår det ikke noe tilbakebetalingskrav.

En lignende regel vil gjelde for de som går med overskudd i 2022. Dersom man samlet har et underskudd i 2020 og 2021, kan dette trekkes fra overskuddet i 2022. Det vil også fra samme tidspunkt settes krav om at man må betale tilbake tilskudd dersom man foretar utdelinger, for eksempel utbytte, i et nærmere angitt tidsrom.

Tilskudd som er mottatt fra og med tilskuddsperioden november 2021 skal tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller andre disposisjoner. 

Dekker også strømutgifter

Det har vært uvanlig høye strømpriser de siste månedene. Dette har ført til økte strømkostnader for både privatpersoner og bedrifter. Bedrifter som kvalifiserer for støtte under den generelle kompensasjonsordningen kan få dekket deler av strømutgiftene til lys og varme som en del av de faste unngåelige kostnadene.

Nye grenser for tilskudd

Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er:

  • 4,0 millioner kroner for november 2021
    • 7,5 millioner kroner for desember 2021
    • 7,5 millioner kroner for januar 2022
    • 4,0 millioner kroner for februar 2022

Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021 kan ikke overstige 120 millioner kroner. Konsern som søker om tilskudd samlet for konsernet, må sende inn en oversikt over hvordan tilskuddet er fordelt på de ulike foretakene.

Automatisk løsning

Fra september 2020 fikk Brønnøysundregistrene ansvaret for å utvikle og forvalte tilskuddsordningen. Løsningen er automatisk, og bedrifter som søker kan vente seg penger på konto innen et par arbeidsdager. Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.

Nyttige sider om ordningen
Sjekk om din bedrift kvalifiserer for tilskudd 
Kalkulator for å regne ut hvor mye støtte du kan få 
Forberedelser før du søker 
Hjelp og kontakt om ordningen 

Du kan lese mer og søke om tilskudd på kompensasjonsordning.no samt lese mer om ulike Støtteordninger for næringsliv og kultur - Kompensasjonsordning