Ny skattemelding

Nyhet

Publisert

NBF har tidligere informert om ny skattemelding. Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Skatteetaten ber nå selskapene forberede seg på ny skattemelding.

Bakgrunnen er at mange selskap vil kunne bruke den nye skattemeldingen til neste år, og anbefaler at alle som skal sende inn skattemeldingen forbereder seg på dette allerede nå. Skatteetaten har nylig sendt et brev til selskapene og bedt dem om å ta kontakt med sin regnskapsfører, revisor eller systemleverandør hvis de har spørsmål.

skatteetaten logo.PNGSkatteetaten har et godt samarbeid med systemleverandørene som utvikler den nye digitale skattemeldingen og har i tillegg en god dialog med interesseorganisasjoner som Regnskap Norge og Revisorforeningen.

Litt om tidsplan og aktiviteter - hva skjer når

I 2023 – for inntektsåret 2022:

Mange selskap vil kunne bruke den nye skattemeldingen. Den nye skattemeldingen leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemleverandøren som avgjør om man bruker ny eller gammel løsning for inntektsåret 2022. Dette er det siste året selskap kan levere manuelt via Altinn.

I 2024 – for inntektsåret 2023:

Alle selskap må bruke den nye skattemeldingen. Selskap er fra dette året pliktig å levere den gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Fra og med dette året vil man ikke lenger kunne bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen for selskap.

Endringer på tidligere år:

Dette må gjøres i den løsningen den første fastsetting fant sted.

Les mer

På skatteetaten.no finnes informasjon om den nye skattemeldingen som kan være nyttig for selskapene. Her er noen lenkehenvisninger til relevant informasjon om skattemelding:

www.skatteetaten.no/skattnaring

www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/