SERMI-sertifisering for bilverksteder er utsatt inntil videre - gradvis innføring

portrett av knut martin breivik

Avdelingsleder Drift og utvikling i NBF, Knut Martin Breivik. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon/NBF

Som mange har fått med seg og som presentert på NBF frokostmøte 21. juni var den opprinnelige fristen for SERMI-sertifisering 1. august. Vi har nå fra SERMI sine egne sider fått informasjon om at implementeringen er utsatt.

Første land hvor SERMI implementeres er Sverige med oppstart 1. oktober, øvrige land vil da bli kunngjort med to måneders intervaller. Inntil videre kan da verkstedene operere som i dag!

NBF kommer med ytterligere informasjon så snart vi vet mer.

Se SERMI hjemmesider: SERMI - Home (vehiclesermi.eu)

Norsk sertifiseringsorgan er Kiwa som vil være oppdatert på hva som gjelder for Norge.

Faksimile fra SERMI hjemmesider:

SERMI utsatt.png