Stor interesse for NBFs HMS e-kurs

Portrett av Heidi Chr. Lund. Smilende.

HMS- og kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

I 2022 opplevde NBF en økning av medlemmer som gjennomgikk e-læringskursene for ledere og ansatte. Økningen var på nesten 50 prosent.

Vi anbefaler våre medlemmer å laste ned kursene nå og gjennomføre dem. Kursene er gratis for NBF- medlemmer.

Heidi Chr. Lund

"-Denne økningen er svært gledelig for oss i NBF" sier HMS-og kvalitetssjef Heidi Chr. Lund. -"De to kursene er svært viktige for våre medlemmer å gjennomføre, og vi ser at vi ved å legge dem på våre nettsider som e-læringskurs har klart å tilgjengeliggjøre dem slik at medlemmene våre kan ta kursene når det passer dem."

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå helse, arbeidsmiljø og sikkerhets opplæring. NBF anbefaler alle med personalansvar å gjennomgå denne opplæringen, mens lovkravet gjelder kun øverste leder.

HMS-kurs for ansatte

Alle arbeidsgivere plikter å gi ansatte opplæring for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. NBF har utviklet et HMS kurs for ansatte som består av en e-læring og en samling. Kurset kan gjennomføres i bedrift med eller uten bistand fra NBF.

NBF-medlemmer kan laste ned kursene via lenkene under.