Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Artikler

Vis filtrering

13 resultater

Type artikkel
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Lønn, HR, Ledelse og personal

  Tidsfrister for å søke ulike tilskudd som følge av koronasituasjonen

  Det er innført en rekke krisepakker og støtteordninger for næringslivet som følge av pandemien. Eksempler på dette er tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering, ulike låneordninger og kompensasjon til foretak for tapt omsetning.

 2. Nyhet, Lover og regler, Tall og fakta, Ledelse og personal

  Revidert nasjonalbudsjett og regelendringer fra 01-07-2020

  Regjeringen la 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

 3. Nyhet, HMS, HR, Ledelse og personal

  Inkluderende arbeidsliv

  Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

 4. Nyhet, Juridisk, Advokathjelp, HR, Ledelse og personal

  Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller under ferien?

  Det er klare regler for når en arbeidstaker kan kreve ferie utsatt som følge av sykdom før eller under ferieavvikling.

 5. Nyhet, HMS, Juridisk, Advokathjelp, Ledelse og personal

  Hvordan sier bedriften opp en ansatt som ikke presterer?

  Noen ganger kommer man til det punkt at en arbeidstaker ikke fungerer i jobben til tross for grundig og god oppfølgning fra arbeidsgiver. Hvordan går arbeidsgiver da frem?

 6. Nyhet, Juridisk, Advokathjelp, Lønn og tariff, Ledelse og personal

  Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2020 for bedrifter med tariffavtale (87%-regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87%-regelen, med virkning fra 1. januar 2020.

 7. Nyhet, Juridisk, Advokathjelp, HR, Ledelse og personal

  Vi har en ansatt som ikke gjør god nok jobb – hva gjør vi?

  Ansatte som underpresterer i jobben er ikke en ukjent problemstilling for NBF-advokatene, men da er det svært viktig at arbeidsgiver er god på personaloppfølgning og å dokumentere prosessen.

 8. Nyhet, HMS, Medlemskap og fordeler, Ledelse og personal

  Lovpålagte kurs innen HMS

  Mange kurs er lovpålagte. For å drive virksomheten innenfor lovverket må disse kursene være gjennomført. For eksempel utvalgte HMS-kurs, se listen nedenfor. Bedriften bør ha rutiner for å holde oversikt over lovpålagte kurs og hvordan man sikrer gjennomføring av disse.

 9. Nyhet, HMS, Ledelse og personal

  Ta vare på de viktigste verktøyene du har

  I utgangspunktet har flere i bilbransjen dobbelt så stor risiko enn gjennomsnittet blant norske yrkesaktive, for å få hudplager på grunn av håndvask og desinfeksjon (NOA, 2018), denne risikoen øker med hyppigere håndvask. I disse koronatider som håndvask står som en av de viktigste smitteverntiltakene vil denne risikoen øke. Det er derfor ekstra viktig at en gjør forebyggende tiltak for ikke å få hudproblemer som kan forårsake sykefravær.

 10. Nyhet, Juridisk, Lønn og tariff, Medlemskap og fordeler, Lønn, Ledelse og personal koronavirus

  Når blir det lokale lønnsforhandlinger i bilbransjen?

  Tradisjonelt ville bilbransjen være inne i en fase med de årlige lønnsforhandlingene. LO har tidligere vedtatt at de har ønsket forbundsvise forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden (for bilbransjens vedkommende vil det si forhandlinger direkte mellom NBF og Fellesforbundet). Etter de forbundsvise forhandlingene ville det ha blitt lokale forhandlinger. Vårens "vakreste forhandlingseventyr" vil først finne sted til høsten som følge av koronasituasjonen.