Foto: Pexels.com.

Et utvalg gjennomslag i 2018

Det er bare NBF som jobber for forhandlere og verksteder. Under kan du lese om noen av resultatene i 2018 av arbeidet som legges ned.

Tilpasset løsning for ny typegodkjenning:
Regjering og Storting har vedtatt å bruke CO2MPASS også i 2019.

Ingen lavutslippssone i Oslo:
Bystyret i Oslo la innføring av lavutslippssoner på is.

Økt satsning på bransjeplattformen Carweb:
Etter lengre tids jobbing gjennom Faggruppe Bilsalg har vi fått gjennomslag for nødvendig satsing på bransjeplattformen Carweb hos eierne i Sentinel Software, med økte ressurser for både å gjøre nødvendige oppgraderinger i eksisterende løsninger og å utvikle nye fremtidsrettede løsninger.

Bedre funksjonalitet i ny IT-plattform hos Statens vegvesen:
I samarbeidet med Statens vegvesen i Autosys-prosjektet, som er SVVs utviklingsprosjekt for helt ny IT-plattform for godkjenning og registrering av kjøretøy, har vi gjennom referansegruppen med representanter fra våre medlemsbedrifter fått gjennomslag for flere viktige løsninger og funksjoner i første leveranse i prosjektet. Prosjektet og samarbeidet fortsetter i 2019 og 2020.

Bransjetilpassede rutiner og systemløsninger ved innføring av trafikkforsikringsavgift: Gjennom godt samarbeide med Finans Norge (FNO) og Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har vi fått på plass gode rutiner og systemløsninger for håndtering av dagsgebyr for uforsikrede kjøretøy. Etter at ordningen trådte i kraft 1. mars 2018 har NBFs medlemsbedrifter i praksis ingen vesentlige avvik i ordningen.

Fjerne useriøse fra Finn.no:
Gjennom vår samarbeidsavtale med Schibsted / Finn.no bidrar vi i arbeidet med å fjerne useriøse aktører og bidra til konkurranse på like vilkår på portalen Finn.no. Innføring av krav til VIN-nummer ved annonsering på Finn.no, innføring av trygghetselementer i annonsene samt samarbeidet med politiet i tilknytning til håndheving av brukthandlebevilling er konkrete eksempler.

Balansert syn på privatleasing hos Forbrukerrådet:
I Forbrukerrådets arbeide med forbrukeropplysning i tilknytning til temaet privatleasing har NBF vært en betydelig bidragsyter, som har medført at informasjonen som Forbrukerrådet har lagt ut på sine nettsider har et riktig bransjefaglig og mest mulig balansert utgangspunkt.

Fjernet planlagt gebyr:
Gjennomslag hos Skatteetaten for å fjerne planlagt gebyr ved innbetaling av omregistreringsavgift ved eierskifte i bransjeløsningen Autosys Kjøretøy.

Bransjetilpasset ny PKK-forskrift:
Blant annet fikk NBF medhold i redusert antall opplæringstimer i ny PKK-forskrift, samt bidro til at mye av den teoretiske opplæringen kan tilegnes gjennom e-læring.

1329 deltagere på informasjonsmøter:
I samarbeid med BUS AS ble det gjennomført informasjonsmøter om ny PKK, GDPR og generell kvalitetsheving på 19 forskjellige steder

Gratis e-læring: NBF tilbyr gratis e-lærings HMS kurs for daglig ledere i 2018.

Sertifisering av Miljøfyrtårn-bedrifter:
I 2018 har 40 medlemmer blitt resertifisert eller sertifisert for første gang. Totalt er det ca 170 medlemmer som nå er Miljøfyrtårn sertifisert i tillegg til alle som er ISO.

Endringer i EFTA-landenes forslag til endringer ifh til blant annet reklamasjon:
Flere av NBFs forslag ble tatt inn i EFTA-landenes forslag til endring av direktivforslaget, blant annet krav om reklamasjon innen rimelig tid og krav om at mangelen ikke må være uvesentlig for å gi rett til heving. Begge disse punktene er inntatt i kompromissforslaget til direktiv, som ble fremlagt av Rådet for den europeiske union i desember 2018.

Enighet i tariff-forhandlingene mellom LO og NHO:
NBF var med til "the bitter end" i meklingen mlm. LO og NHO i det samordnede oppgjøret

Enighet om endringer i Biloverenskomsten:
En god dialog med Fellesforbundet ga også et godt oppgjør i den "forbundsvise sløyfen" (gode tekster).

Sørget for at Byåsen Videregående skole tilbyr PKK-opplæring:
Sammen med BIL sørget vi for at Byåsen påtok seg oppgaven- og ble godkjent opplæringsinstitusjon for opplæring av PKK-kontrollører for lette kjøretøy.

Gjennomslag for revisjon av verkstedforskriften:
I januar 2018 skrev vi brev til Vegdirektoratet og påpekte behovet for en større revisjon av verkstedforskriften.

Påvirket Statens vegvesen til å utarbeide informasjonsfolder om reparasjon av omfattende skade: Gjennom arbeidet i sikre bilskadereparasjoner påvirket vi Statens vegvesen/Vegdirektoratet til at informasjonsfolder om reparasjon av omfattende skade ble utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppen (sikre bilskadereparasjoner)

Fått gjennomslag for brukergruppe DBS:
Etter gjentatte ganger å ha påpekt behovet for en brukergruppe i forbindelse med utvikling av DBS (takseringssystemet) fikk vi endelig gjennomslag for dette hos Finans Norge den 15. november 2018.

Regjeringen oppretter bransjeprogram for bil for å redusere useriøsitet og svart arbeid: Etter lang tids arbeid fikk NBF og Fellesforbundet gjennomslag for at det skulle etableres et bransjeprogram for bil. Mandatet er å redusere omfanget av arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.

Norge tar medaljer i europamesterskapet for fagarbeidere:
Norge tar bronse i både lette og tunge kjøretøy under Euro-skills 2018.