Bistand og faggruppe HMS

HMS

Som medlem kan du få generell og bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål. 

Miljø og avfall

Det er særlig områdene energi, farlig avfall, kjemikaliehåndtering og utslipp som er viktige fokusområder for bilbedrifter.

Sykefravær og IA

Hvordan skal egentlig de sykemeldte følges opp, og hva er nytt i ny IA-avtale?

Lovverk og verktøy

Hvordan løse de mange lovkravene knyttet til HMS i praksis?

Det er en rekke lover og forskrifter som regulerer HMS-arbeidet i bilbransjen. Hvordan kan en del av disse lovkravene tilfredsstilles?

Innenfor alle fagområder jobber vi tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bransjen, og for å enes om gode standarder for bransjen.

Faggruppe HMS

Faggruppen HMS er etablert for å være et rådgivende organ for NBFs arbeid innen HMSRepresentantene bidrar med relevant kunnskap og erfaring slik at NBF kan prioritere riktig i sitt HMS arbeid. Bilbransjen har flere HMS utfordringer som må løses på en god måte for å optimalisere driften hos medlemsbedriftene. Det er organiseringen av arbeidet som påvirker arbeidsmiljøet. I faggruppe HMS sitter representanter fra flere av NBFs store medlemsbedrifter, og de vet hvor skoen trykker. Faggruppen møtes fire ganger per år og har ellers løpende kontakt.