Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon

Bestill kurs av NBF-advokatene

NBF-advokatene arrangerer bedriftsinterne kurs om juridiske emner, med sikte på å gjøre medlemsbedriftene bedre rustet både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Kursene kan bestilles av NBFs medlemsbedrifter, lokalforeninger, merkeforeninger og importører.