Lederutvikling servicemarked

Dette populære ledertreningsprogrammet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag.

Ta meg til kursopplegget for 2022

Målgruppe:

Ledere innen servicemarkedet

Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

Vi nærmer oss 100 kandidater som har fullført ledertreningen, og deltakerne gir svært gode tilbakemeldinger på form og innhold. 

Velkommen til intensive dager med gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger og enkle oppgaver mellom samlingene! 

lederprogrammet_2022.png

(Klikk på bildet for større versjon). Klikk her for å komme rett til påmeldingsskjemaet >