Arbeidsrett og personalhåndtering

Kursets hovedvekt ligger på arbeidsgivers styringsrett i arbeidsforhold og de krav som stilles til saklige og gode prosesser i arbeidsforhold.

Kurset tar blant annet for seg følgende:

  1. Ansettelser
  2. Prøvetid – oppfølgning og opplæring av ansatte
  3. Arbeidsgivers styringsrett
  4. Oppfølgning av ansatte med høyt sykefravær
  5. Oppsigelse og avskjed
  6. Saksbehandlingsregler ved avslutning av arbeidsforhold

Kurset er praktisk rettet med eksempler både fra bilbransjen og domstolene. 

Praktisk informasjon: 

Varighet: 2 timer

Medlemsbedrifter i NBF får rabatterte kurspriser. Se prisinformasjon under. 

Ikke NBF-medlem? Send kursforespørsel til: juridiskekurs@nbf.no 

Det tas forbehold om kapasitet og tilstrekkelig antall påmeldte.