Lokale lønnsforhandlinger: råd fra NBF-advokatene

Hvert år avholder NBFs medlemsbedrifter lokale lønnsforhandlinger. Enten bedriften er bundet av tariffavtale med plikt til å avholde lønnsforhandlinger, eller bedriften ikke har tariffavtale, må den hver vår forholde seg til krav om lønnstillegg fra de ansatte.

Kurset tar blant annet for seg følgende:

  1. Tillitsvalgtes rolle
  2. Uorganisertes situasjon
  3. Hva kjennetegner et godt forhandlingsklima?
  4. De fire kriterier i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger
  5. Strategiske råd

Praktisk informasjon: 

Kursvarighet 2 timer.

Medlemsbedrifter i NBF får rabatterte kurspriser. Se prisinformasjon under. 

Ikke NBF-medlem? Send kursforespørsel til: juridiskekurs@nbf.no 

Det tas forbehold om kapasitet og tilstrekkelig antall påmeldte.