Opphør av arbeidsforhold

Kurset tar i hovedsak for seg håndtering av ansatte som på ulike måter ikke fungerer i sine arbeidsforhold.

Kurset tar blant annet for seg følgende:

    1. Oppsigelse/avskjed grunnet arbeidstakers forhold
    2. Oppsigelse som følge av arbeidsgivers forhold
    3. Saksbehandlingsregler
    4. Utvalgskrets og utvelgelseskriterier ved nedbemanning

Kurset er praktisk rettet, med eksempler fra bilbransjen samt gjennomgang av relevant rettspraksis.  

Praktisk informasjon: 

Varighet: 2 timer

Medlemsbedrifter i NBF får rabatterte kurspriser. Se prisinformasjon under. 

Ikke NBF-medlem? Send kursforespørsel til: juridiskekurs@nbf.no 

Det tas forbehold om kapasitet og tilstrekkelig antall påmeldte.