Innhold

Kreditorforeningen

Samarbeidsavtalen mellom Kreditorforeningen og NBFs medlemmer gir gratis medlemskap. Avtalen om inkassotjenester ble inngått i 1995.

Inkasso er mer enn penger!

Vi i Kreditorforeningen vet at gode relasjoner til både kunder og skyldnere gir bedre resultater og skaper verdier.
Vi er et landsdekkende inkassoselskap lokalisert i 6 byer. Dere vil  alltid få en fast kontaktperson å forholde seg til. Vi har til sammen ca. 5 000 kunder over hele landet.
Kreditorforeningen tilbyr effektive og fremtidsrettede løsninger som er direkte integrert med ulike økonomisystemer. Kunder som har tatt i bruk våre løsninger, ser store besparelser i tid og manuelle oppgaver, innen kun kort tid.

Medlemmer av NBF får svært gode betingelser hos oss.
Ta kontakt med oss for et godt tilbud på purre- og inkassotjenester.
Send en epost til kontakt@kred.no og en av våre selgere vil ta kontakt.

 Les mer om oss: www.kred.no