Hva koster bilen per år - for kunden?

Mange bilkjøpere spør seg: Hva koster bilen meg i året når alt summeres? Og hva hvis jeg kjøper en litt dyrere? OFV har beregnet kostnader ved bilhold for bensin- og dieselbiler og for ladbare bensinhybrider og elbiler.

Når selger møter kunden, kan det være viktig å ha et noenlunde godt svar på hva bilkostnadene beløper seg til for alle årlige utgifter. Kanskje kan svaret bidra til et nytt salg. En god kostnadsoversikt for de ulike bilene du har til salgs, kan gjøre valget enklere for bilkjøperen.

Fem forskjellige prisnivåer
Hvert år lager Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV) publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning». Her presenteres oversikter over de faktiske kostnadene for ulike drivlinjer, nybilpriser og kjørelengder.

I 2021 utgaven er elbiler og ladbare bensinhybrider med for andre gang, og i 2021 var det fortsatt elbilen som ga de laveste totale kostnadene – i alle utvalgte prissegmenter.

Eksemplene for 2021 viser nye personbiler i fem forskjellige prisnivåer, der bl.a. verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader vises. I tillegg framkommer andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året – se forklaring nedenfor.

For alle drivlinjene er det i 2021-utgaven tatt utgangspunkt i nye biler som koster 300 000, 424 000, 636 000, 848 000 og 1 060 000 kroner.

Forbered deg godt før kunden kommer inn i butikken - få publikasjonen til NBF-pris for kr 832,- (veil. kr 1 080,-). Priser eks. mva.

2022-utgaven er under arbeid og vil være klar for bestilling på vårparten.

Kalkylen Skjermbilde 1.PNG

«Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2021» er laget som PDF, og kan kjøpes ved å sende en bestilling pr. e-post til følgende adresse: firmapost@ofv.no

Bilprisene justert opp

Bilprisene på nye personbiler i alle eksemplene er justert opp med gjennomsnittlig prisøkning siden fjorårets utgave. Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter, men her presenteres gjennomsnittstall (Kilde: OFV Kjøretøydata).

Avskrivningen = verditap

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilholdet. Mens det i eksemplene for bensin- og dieselbiler er registrert en uendret eller noe lavere restverdi, er det for elektriske biler notert en uendret eller høyere restverdi sammenlignet med fjorårets utgave. For ladbare hybridbiler er restverdien for de to høyeste priseksemplene tilsvarende noe lavere. Høyere restverdi betyr lavere avskrivningsbeløp og derigjennom lavere kostnader. Avskrivningene i eksemplene er teoretisk beregnet som en jevn årlig kostnad. Størrelsen på verditapet målt i kroner øker med høyere nybilpris i alle eksemplene.

Mye å spare på elbil

Beregningene, med utgangspunkt i de forutsetningene OFV har lagt til grunn, viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 424 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, beløper seg til 79 559 kroner årlig.
Kostnadene for en bensinbil i samme prisklasse og med samme kjørelengde, beløper seg til 98 441 kroner – altså 19 000 kroner mer i året, eller drøyt 1.500 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil. Mange vil kanskje også bli overrasket over at en ladbar bensinhybridbil har nesten like store kostnader per år som en ren bensinbil i våre eksempler. Det er en årlig besparelse på «bare» 5.485 kroner, eller ca. 450 kroner pr. måned.
Kostandene for en dieselbil til samme pris og med samme årlige kjørelengde, utgjør 97 000 kroner per år.
Går man opp et hakk i pris og ser på kostnadene for nye biler til 636 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, er kostnadene fortsatt lavest for elbil, med drøyt 109 000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med mellom henholdsvis ca. 124 000, 130 000 og 133 000 kroner årlig.

Forsikringskostnader

Bildet tyder på at disse kostnadene blir mer og mer like for de ulike drivlinjene. I og med at det er gjort noen endringer fra fjorårets utgave i årets kalkyle, f.eks. bonussats, og at de dermed ikke er direkte sammenlignbare, har likevel forsikringskostnadene økt markant.

Kjørelengder

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km. Det er valgt en avskrivningstid på henholdsvis 12, 8, 6 og 4 år, og antatte restverdier etter disse årene basert på 120 000 km totalt kjørt distanse i avskrivningsperioden.
OFV har ingen vurdering av det mest lønnsomme utskiftningstidspunktet for en bil.

Øvrige kostnader

De øvrige kostnadsstedene er indeks-/prisjustert. Trafikkforsikringsavgiften er også gjeldende for elektriske biler fra 1. mars 2021 med egen sats. Denne kostnaden er fast, uavhengig av kjørelengde.

I forhold til dekkostnadene for elbiler så er disse økt noe mer enn for de øvrige drivlinjene, noe som i hovedsak skyldes generelt større og dyrere dekkdimensjoner, høy egenvekt og kraftigere motorer/akselerasjon.

Bompenger

Kostnader til bompenger er basert på en gjennomsnittsbetraktning, og har hatt en klar økning i forhold til fjorårets kostnadseksempler. Her er ulike størrelser for de ulike drivlinjene og kjørelengdene ført opp, med utgangspunkt i bl.a. økte og differensierte prissatser. I mange av eksemplene er nå bompengekostnaden høyere enn trafikkforsikringsavgiften.

Totalt sett har kostnadene ved bilhold gått noe opp i de fleste tilfellene OFV har regnet på.

Kalkylen Skjermbilde 2 (002).PNG

Kontaktperson:

Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold, tlf. 908 36 332, e-post jpr@ofv.no