Bedre energi- og miljømerking av biler

Ny merkeplakat vil gjøre det lettere å velge bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak ordningen står hele bilbransjen. Merkeplakaten skal gi bilkjøperne informasjonen om de ulike bilmodellenes energiforbruk og avgassutslipp. Den norske ordningen går lengre enn det gjeldene EU-direktiv krever og viser i tillegg utslipp av nitrogenoksyder (NOx) og beregnet energiforbruk.

Den nye merkeplakaten blir å finne på utstilte biler etter hvert som bilforhandlerne i disse dager tar den i bruk. Nye tilpasninger må gjøres når det fra høsten 2017 innføres en ny testsyklus for godkjenning av biler. Det var Samferdselsdepartementet som ønsket en endring av merkeplakaten for å gjøre det lettere å velge ny bil ut fra klima- og miljøegenskaper. Det var også et mål å få synliggjort hvilke avgifter som påløper ut fra hvilke utslipp som bilene har. Statens vegvesen har vært ansvarlig for arbeidet sammen med Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobil-forbund (NAF). Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) leverer datagrunnlag og systemet som generer merkeplakaten til bilforhandlerne. En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på Nybilvelger på vegvesen.no. Du finner mer om den nye merkeordningen her.