Bekjemp svart arbeid og sosial dumping

Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet har i samarbeid utarbeidet en enkel veileder som skal gjøre det enklere å velge seriøse underleverandører. Bilbransjen må arbeide hardt for å være sikker på å ikke bygge opp under ett useriøst arbeidsliv.

Bekjemp svart arbeid og sosial dumping

Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet har i samarbeid utarbeidet en enkel veileder som skal gjøre det enklere å velge seriøse underleverandører. Bilbransjen må arbeide hardt for å være sikker på å ikke bygge opp under ett useriøst arbeidsliv.

Rettferdig konkurranse er tuftet på like vilkår. Grunnmuren for like vilkår er at lover og regler følges og skatter og avgifter betales. Vår bransje er utsatt for ulovlig og urettferdig konkurranse, og det er et altomfattende problem. I kampen mot useriøse er det helt sentralt at hver enkelt bedrift ikke benytter seg av underleverandører som ikke følger spillereglene. Bevissthet i hele organisasjonen er sentralt. Å sjekke før man benytter underleverandører er sentralt.

Derfor har vi laget en enkel veileder, slik at det blir lettere for din bedrift å ta de riktige valgene. Det sikrer ikke bare bedriftens omdømme, men bidrar til bransjens egen bærekraft.

Veilederen "Velg seriøse underleverandører" finner du her.