NBF signerer klimapakt med Oslo Kommune

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. KlimapaktNBF er blitt en partner i samarbeidet.

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. KlimapaktNBF er blitt en partner i samarbeidet.

Gjennom partnerskapet i Næring for klima, forplikter NBF seg til å:

  • bidra til å oppnå Oslos klimamål
  • gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift
  • rapportere om tiltakene og klimaeffekten av disse årlig
  • delta aktivt i nettverket Næring for klima

Et viktig tiltak NBF har iverksatt er etableringen av konseptet Miljøfokus Bil. Dette skal bidra til at flest mulig av våre medlemsbedrifter oppnår en Miljøfyrtårnsertifisering. Det forplikter bedriftene til å arbeide med egne, konkrete miljø- og klimamål, samt holde et høyt fokus på kontinuerlig forbedring innen HMS, miljø og klima.