Går det rett vei med klima- og miljøarbeidet i bedriften?

For å få svar på dette må en jobbe kontinuerlig mot de klima- og miljømål en setter seg. Ved å velge å bli miljøsertifisert får bedriftene mange verktøy som gjør det enklere å se om en blir bedre. For miljø kan en sertifisere seg etter Stiftelsen Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS.

Denne artikkelen er hentet fra NBFs medlemsblad Bilbransjen nummer 01/20.

 

Klikk på bildet for å komme til artikkelen, eller les artikkelen her >