Merking av bilpleieprodukter - kontroll avdekket store mangler

En av fire bilpleieprodukter manglet riktig faremerking. Det ble funnet eksempler på dette hos samtlige virksomheter Miljødirektoratet kontrollerte i en kjemikaliekontroll i 2019.