Miljøfyrtårn løfter seg til nye høyder

Publisert

I to år har de jobbet med å utarbeide nye kriterier og verktøy.

Verktøyene skal hjelpe virksomheter til å på en bedre måte jobbe med vesentlige miljø- og klimapåvirkninger i hele verdikjeden. 

De nye felleskriteriene setter fokus på bedre partssamarbeid hvor alle skal involveres. 

Miljøfyrtårn lanserer flere store nyheter