Veileder for bestilling av Bedriftshelsetjeneste (BHT)


Bilbransjen er en bransje med mange utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, det er derfor pålagt bransjen å ha skriftlig avtale med en bedriftshelsetjeneste for å sikre et godt HMS-arbeid. Det er næringskoden "Vedlikehold og reparasjon av motorvogn" som er underlagt plikten til å ha avtale med Bedriftshelsetjeneste.

I 2010 ble det innført en godkjenningsordning som innebærer at alle bedriftshelsetjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet. Hensikten med en bedriftshelsetjeneste er først og fremst at de skal bidra aktivt i det forebyggende HMS-arbeidet, og i mange bedrifter deltar BHT f.eks. i vernerunder. Det er bedriften som aktivt må avtale hva Bedriftshelsetjenesten skal gjøre, og det anbefales å lage en årlig plan for aktivitet. Bedriftshelsetjenester skal i liten grad drive helseundersøkelser, men mindre undersøkelsen er direkte knyttet til mulig eksponering i arbeidssituasjonen. Et eksempel kan være hørselsundersøkelse for arbeidstakere som er utsatt for støy.