Veiledning for risikovurdering i skade - og lakkbransjen

En god ting kan ikke nevnes for ofte. Det er ikke lenge siden det kom en NY veiledning for ROS for skade- og lakkbransjen. Veiledning gir innføring i hvordan man foretar en ROS, men også veiledning metode og fremgangsmåte for andre deler av bedriften hvor det finnes kjemikalier. Vi anbefaler at alle som har med kjemi i din bedrift å gjøre leser denne fantastiske veilederen.
TIPS: Risikovurdering som foretas med elektroniske systemer tar hovedsakelig hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper. For å få et bilde av den virkelige risiko må faktorer som ventilasjon, «spesialrom som blanderom, lakkeringskabin etc.» og verneutstyr som brukes, tas med i vurderingen. Gjennom dette prosjektet formidles kunnskap om helheten.
 

Veiledningen er utarbeidet i et prosjekt for å øke kompetansen på risikovurdering for bransjen og bedriftshelsetjenesten. Veilederen er produsert i desember 2016, den bygger også på tidligere veiledninger utarbeidet av NBF. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Veilederen og de fire vedleggene kan du laste ned fra din digitale verktøykasse, under HMS og kvalitet >