En god opplevelse på miljø

Erik Arnesen Helsfyr AS har som visjon at de skal gi kunden ”Gode opplevelser – hver gang!” og har fornyet visjonen ved å bli sertifisert i henhold til kravene til Miljøfyrtårn.

På veien frem til sertifisering har man gjennomført tiltak på områder som energi, avfallshåndtering og HMS som sikrer ”gode opplevelser”, sier Rune Drægni, som har ledet bedriften trygt fem til sertifisering.

Ifølge Lars Erik Presterud, Daglig Leder, har og vil arbeidet føre til betydelig innsparinger på områdene energi, kjemi og avfall, i tillegg at HMS-systemet har blitt revidert og oppdatert. I så måte har prosessen bare gitt pluss på bunnlinjen.

– Våre medarbeidere er uten tvil vår viktigste suksessfaktor, derfor er også HMS-arbeidet på agendaen hver dag hos oss, sier Presterud.

– Dokumentasjon og gjennomgang HMS er sentral del av prosessen frem til sertifisering. På dette området har mange i bransjen mye å vinne, understreker Drægni. Erik Arnesen Helsfyr viser holdninger og gjennomføringsevne som mange kan lære av, sier han.