HMS-kurs for ansatte

NBF har utviklet et kurs for lærlinger som også egner seg godt for ansatte.

Min bedrift burde hatt en HMS-gjennomgang!

Kurset holdes internt i bedrift. For å jobbe godt med sikkerhet og arbeidsmiljø er det viktig at det er en felles forståelse hos de ansatte om hvordan rutinene er i bedriften. Det er derfor nyttig å ta regelmessige gjennomganger. Dette kurset bidrar til økt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø.

Kursets oppbygging
Kurset består av en e-læringsmodul og en samling på ca. 4 timer. Kursopplegget samt presentasjon sendes til bedriften, for eksempel til HMS-ansvarlig. Denne personen vil være ansvarlig for gjennomgangen på samlingen. Alternativt kan NBF bistå i gjennomføringen av samlingen. 

Praktisk gjennomføring
På samlingen går en gjennom mye av innholdet i e-læringsmodulen. Det vil så være mulighet til å reflektere over ulike tema og snakke om hvordan dette er ivaretatt i bedriften.

Kurset er kun for NBF-medlemsbedrifter. 

Pris
Kurset er i utgangspunktet gratis, hvis en gjennomfører samling i egen regi.
Pris for gjennomføring av samlingen ved hjelp fra NBF: kr. 1000,- pr. kursdeltaker. 

Hvordan kommer vi i gang med HMS-kurs for ansatte? 
Ta kontakt med Heidi Chr. Lund, HMS- og kvalitetssjef i NBF, for å komme i gang.

Er du ikke medlem? Les om dine medlemsfordeler under!